Tanıtım

Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği (TABADER), tahıl ve bakliyat işleme ve depolama teknolojileri ile analiz sistemleri alanında faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamak ve sektörün yurtiçindeki ve yurtdışındaki menfaatlerine katkıda bulunacak çalışmalara öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.

TABADER’in amacı;
• Tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri, depolama ve analiz sistemleri sektöründe birlik ve dayanışmayı sağlamak;
• Verimliliğin artırılması, sağlıklı ve gelişmiş üretimin gerçekleştirilmesi için bilgi ve birikim paylaşımını sağlamak;
• Sektör mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmek;
• Bu alandaki üretimin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak;
• Kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak;
• Mensupları arasında yakın bir dayanışma sağlamak ve bu amaçları gerçekleştirmek için üst kuruluş olarak kurulmuş veya kurulacak olan federasyonlara katılmak olarak belirlenmiştir.