Eğitim Programı – Training Program

KAYIT için tıklayınız –  Click to REGISTRATION >>>

SERTİFİKALI DEĞİRMENCİLİK EĞİTİMİ • CERTIFIED MILLING TRAINING
(Tahıl-Un ve Yem Değirmenciliği) • (Grain-Flour and Feed Milling)

Tarih:
Date:
21-23 Mart 2019 21-23 March 2019
Yer:
Place:
Teknik Eğitim Alanı: İDMA Fuar Alanı – Pamukkale Konferans Salonu
Demo Alanı: Eğitim Salonları ve/veya Fuar Alanı
Technical Training Area: IDMA Exhibition Area – Pamukkale Conference Hall
Demo Area: Training Saloons and/or Exhibition Area
Eğitim Süresi:
Training Time:
3 Gün 3 Days
Eğitim Dili:
Training Language:
Türkçe-İngilizce (Simultane) Turkish-English (Simultaneous Translation)
Eğitim Alanları:
Training Fields:
TAHIL (UN) – YEM GRAIN (FLOUR) – FEED
Hedef Kitle:
Target Audience:
Un ve yem üreten fabrikaların sahipleri, yöneticileri ve teknik personeli Owners, executives and technical personnel of factories/mills producing flour and feed
Açıklama:
Remarks:
• TABADER tarafından organize edilen “Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi”, İDMA Fuarı’yla eş zamanlı olarak, fuar alanındaki  Seminer  Salonlarında  gerçekleştirilecektir.
• Dersler, UN ve YEM olmak üzere 2 farklı sektöre yönelik olarak planlanmıştır.
• Sektörün önde gelen teknoloji üretici ve tedarikçilerinin temsilcileri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek dersler, fuar alanında, katılımcı firmalar tarafından yapılacak demolarla da desteklenecektir.

• “Certified Milling Training”,
which is organized by TABADER, will be held in Seminary Saloons at the exhibition area simultaneously with IDMA Exhibition.
• Classes were planned for two different industries: FLOUR and FEED
• The classes, which will be taught by representatives from leading technology manufacturers and suppliers of the industry as well as by expert academicians, will also be supported with demonstrations to be held by exhibitor companies in the exhibition area.

SAATLER
HOURS
1. GÜN/1st DAY: 21 Mart – March2019
KONU BAŞLIKLARI – SUBJECT TITLES
10:15 – 11:00 Tahıl ve Yem Sektörü Dünya Ekonomik Verileri ve Analizi
Grain and Feed Industry World Economic Data and Analysis
11:00 – 11:15 Ders Arası – Coffee Break
11:15 – 12:00 Tahıl ve Yem Sektörü Dünya Ekonomik Verileri ve Analizi
Grain and Feed Industry World Economic Data and Analysis
12:00 – 13:15 Öğle Arası – Lunch Break
13:15 – 14:00 Tahıl (Un) ve Yem Tesislerinde Enerji Yönetimi
Energy Management in Grain (Flour) and Feed Facilities
14:00 – 14:15 Ders Arası – Coffee Break
14:15 – 15:00 Tahıl (Un) ve Yem Tesislerinde Enerji Yönetimi
Energy Management in Grain (Flour) and Feed Facilities
15:00 – 15:15 Ders Arası – Coffee Break
15:15 – 16:00 Yeni Ürün Geliştirme Teknikleri (İnovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge)
New Product Development Techniques (Innovation, R&D, P&D)
16:00 – 16:15 Ders Arası – Coffee Break
16:15 – 17:00 Tahıl (Un) ve Yem Tesislerinde Kalite Güvence ve Risk Analiz Yöntemleri
Quality Assurance and Risk Analysis Methods in Grain (Flour) and Feed Facilities
17:00 – 17:15 Ders Arası – Coffee Break
17:15 – 18:00 Tahıl (Un) ve Yem Tesislerinde Kalite Kontrol ve Risk Analiz Yöntemleri
Quality Assurance and Risk Analysis Methods in Grain (Flour) and Feed Facilities

 

SAATLER
HOURS
2. GÜN/2nd DAY: 22 Mart – March 2019
KONU BAŞLIKLARI – SUBJECT TITLES
10:15 – 11:00 Tahıl Ürünlerinde Dünyada Yeni Trendler
New Trends in the World for Grain Products
11:00 – 11:15 Ders Arası – Coffee Break
11:15 – 12:00 Lisanslı Depoculuk ve Depolama Teknikleri
Licensed Warehousing and Warehousing Techniques
12:00 – 13:15 Öğle Arası – Lunch Break
13:15 – 14:00 YENİ DİZAYN VALS FONKSİYONLARI VE TANITIMI DEMOSU
NEW DESIGN VALS ROLLER MILL INTRODUCTION DEMO
Alapros Makina
TAHIL DEPOLAMA İKLİMLENDİRME TEKNİKLERİ DEMOSU
AIR CONDITIONING TECHNIQUES IN GRAIN STORAGE DEMO
FMS Global
14:00 – 14:15 Ders Arası – Coffee Break
14:15 – 15:00 Tahıl Değirmenciliğinde Diyagram
Diagram in Grain Milling
15:00 – 15:15 Ders Arası – Coffee Break
15:15 – 16:00 Tahıl Değirmenciliğinde Diyagram
Diagram in Grain Milling
16:00 – 16:15 Ders Arası – Coffee Break
16:15 – 17:00 AKILLI YEM ÜRETİM TESİSLERİ DEMOSU
SMART FEED PRODUCTION FACILITIES DEMO
Yemtar
YENİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİ DEMOSU-IV
NEW PRODUCT AND TECHNOLOGY DEMO-IV
17:00 – 17:15 Ders Arası – Coffee Break
17:15 – 18:00 Tahıl Değirmenciliğinde Katkı Maddeleri
Additives in Grain Milling

 

SAATLER
HOURS
3. GÜN/3rd DAY: 23 Mart – March2019
KONU BAŞLIKLARI – SUBJECT TITLES
10:15 – 11:00 Tahıl Değirmenciliğinde Kalite Kontrol Metodları
Quality Control Methods in Grain Milling
11:00 – 11:15 Ders Arası – Coffee Break
11:15 – 12:00 Tahıl Değirmenciliğinde Proses Kontrol ve Otomasyon
Process Control and Automation in Grain Milling
12:00 – 13:15 Öğle Arası – Lunch Break
13:15 – 14:00 Yem Değirmenciliğinde Rasyon Hazırlama
Preparing Ration in Feed Milling
14:00 – 14:15 Ders Arası – Coffee Break
14:15 – 15:00 Yem Değirmenciliğinde Rasyon Hazırlama
Preparing Ration in Feed Milling
15:00 – 15:15 Ders Arası – Coffee Break
15:15 – 16:00 Tahıl Değirmenciliğinde Makine ve Mekanik Bakım
Machinery and Mechanic Maintenance in Grain Milling
16:00 – 16:15 Ders Arası – Coffee Break
16:15 – 17:00 Tahıl Değirmenciliğinde Ön Temizleme Pre-Cleaning in Grain Milling
17:00 – 17:15 Ders Arası – Coffee Break
17:15 – 18:00 Tahıl Değirmenciliğinde Kırma Hatları
Crushing Lines in Grain Milling

 

   
ETKİNLİK SPONSORLARI
ANA SPONSOR
 
GOLD SPONSORLAR
 
     
 SILVER SPONSORLAR