4. Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi

Tarih: 10-12 Mart 2022
Saat: 10.15– 17.00
Yer: İstanbul Fuar Merkezi (İDMA Fuar Alanı)

4. Kez düzenlenen “TABADER Uluslararası Sertifikalı Değirmencilik Eğitimi”, 10-12 Mart 2022 tarihleri arasında, İstanbul’da “İDMA AND VICTAM EMEA 2021 Fuarı”’yla eş zamanlı olarak fuar alanında gerçekleştirilecektir. Derneğimiz, sektörün önde gelen teknoloji üretici ve tedarikçilerinin temsilcileri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek dersler, İngilizce-Türkçe olmak üzere 2 dilde ve 3 gün süreyle düzenlenecektir.

Eğitime katılacak kişiler, firmaların teknik personelleri veya satın alım yetkilileri olacağı için bu katılımcı gruba firmaların yeni geliştirmiş olduğu teknolojileri anlatabilmeleri için dersler arasına özel demo saatleri konulacaktır. Dileyen firmalar, bu demo saatlerinde ücreti mukabilinde yeni ürünlerini ve teknolojilerini bu nitelikli gruba anlatabilecektir. Demolarda, firmalar kendi demo saatlerine uyarak tanıtımlarını fuar alanındaki stantlarında ya da eğitim salonlarında video, slayt olarak istenilen şekle göre yapabilirler. Eğitime katılacak kişilerin sertifikalarını alabilmeleri için, üç gün süre ile alanlarındaki derslere katılmaları zorunludur.