define('DISALLOW_FILE_MODS', true); 2019 DÖNEMİ KABUKLU KIRMIZI MERCİMEK ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI | Tabader

2019 DÖNEMİ KABUKLU KIRMIZI MERCİMEK ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

Ülkemizde 2019 yılı kabuklu kırmızı mercimek hasadının Mayıs ayı sonu itibariyle başlaması öngörülmektedir.

2019 yılında TMO tarafından kabuklu kırmızı mercimek alımlarında izlenecek politikalar şunlardır:

1. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacaktır.

2. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisindeüreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

3. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla hububat alımlarında uyguladığı randevulu alım sistemine kabuklu kırmızı mercimek        alımlarında da devam edecektir.

4. Randevular İnternet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr        adreslerinden alınabileceği gibi yine internet sitesi üzerinden şube müdürlüklerimiz ile        ajans amirliklerimizden de alınabilecektir.

5. Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

2019 döneminde kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı 2.500 TL/Ton olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu fiyat, Bakanlığımızca verilecek yaklaşık 800 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 3.300 TL/Tona kadar yükselmektedir.

TMO’ya kabuklu kırmızı mercimek teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları,

Ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,

Ürünün işyerlerimize ürün sahibi veya vekâlet verdiği kişi tarafından getirilmesi,

gerekmektedir.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden, TMO iş yerlerinden ve Alo Ürün Hattından [312 416 34 10 (8 hat)] alabileceklerdir.

TMO tarafından 26 yıl aradan sonra ilk kez yapılacak olan kabuklu kırmızı mercimek alımlarının ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.